Home

Voorjaarsbijeenkomst umpires 18 april 2016 19.30 uur

te UTRECHT.

1 april 2016

De SRC organiseert de voorjaarsbijeenkomst van umpires op maandag 18 april om 19.30 uur bij

USV Hercules te UTRECHT
Het is in ieders belang dat alle umpires aanwezig zijn.

Dit om zoveel mogelijk elkaars meningen te horen en van elkaars ervaringen te leren.
U kunt een uitnodiging van de SRC via mail op korte termijn verwachten met de agenda en stukken.

Aan de orde komen:
Spelreglement voor het komende seizoen,
Beoordelingen, Assesments en Captains reports,
Boekingen en Tuchtcommissie.

Na afloop kan, onder het genot van een drankje
worden gediscusserd over zomer bijeenkomsten,
quiz avonden, persoonlijke opleidings plannen
en de fusie tussen NVCU en NVCS.

29 maart 2016  NVCU en NVCS bespreken fusie.

Beste leden,
Ondanks dat de vereniging op dit moment weinig activiteiten ontplooit, zit het bestuur niet stil.
Zo is er een overleg gepland met de SRC, zijn er contacten met de NVCS, Nederlandse Vereniging van Cricket Scorers en individuele bestuursleden zijn op persoonlijke titel in gesprek of betrokken bij de SRC.
Wij willen jullie ook informeren, dat na wat informele gesprekken, de besturen van de NVCU en de NVCS willen fuseren en verder gaan als NVCO, Nederlandse Vereniging van Cricket Officials. Graag willen wij uw mening weten. U kunt op dit bericht reageren met uw mening door een email te sturen aan NVCUMP@Gmail.com.
Met vriendelijke groet,
 
Namens de NVCU
 
Jan Hilhorst, secretaris
Rob Mahabier, penningmeester
Steve Tovey, vice-voorzitter
Aziem Sohrabkhan, voorzitter